Đào Duy Từ

Đào Duy Từ và bài ca dao “Ba đồng một mớ trầu cay…”

0
Đào Duy Từ là nhà quân sự, nhà thơ và nhà văn hóa, danh thần thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (Chúa Sãi). Chỉ vỏn vẹn 8 năm phò Chúa Sãi từ 1627 đến 1634...
Những nhà lí luận-phê bình văn học tiêu biểu

Những nhà lí luận-phê bình văn học Việt Nam tiêu biểu

0
Những nhà lí luận-phê bình văn học là những người không thể thiếu trong bất kỳ nền văn học nào. Họ vừa có tác dụng bổ trợ vừa có tác dụng thúc đẩy nền...
nhà văn hiện đại

Những nhà văn hiện đại Việt Nam

0
Khác với giai đoạn Văn học trung Đại và Văn học cận hiện đại. Văn học hiện đại là giai đoạn mà các nhà văn, nhà thơ dễ dàng tiếp cận được các luồng...
Các nhà thơ hiện đại Việt Nam

Những nhà thơ hiện đại Việt Nam

0
Khác với giai đoạn Văn học trung Đại và Văn học cận hiện đại. Văn học hiện đại là giai đoạn mà các nhà văn, nhà thơ dễ dàng tiếp cận được các luồng...
văn học cận đại

59 tác giả tiêu biểu trong nền văn học cận đại Việt Nam

0
Văn học cận đại Việt Nam tuy có thời gian ngắn ngủi (1900-1945), nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới Văn Học Việt Nam. Giúp Văn Học Việt Nam thoát...
văn học trung đại Việt Nam

100 tác giả nổi bật trong nền Văn Học Trung Đại Việt Nam

2
Văn học trung đại Việt Nam trải qua 10 thế kỷ (Từ thế kỷ 10 - thế kỷ 19) với rất nhiều tác giả nổi tiếng và quen thuộc như: Bà huyện Thanh Quan,...

SÁCH MỚI