Giả Sử Một Năm Sau Tôi Không Còn Ở Trên Thế Gian Này

[Review] Giả Sử Một Năm Sau Tôi Không Còn Ở Trên Thế Gian Này

1
"Giả Sử Một Năm Sau Tôi Không Còn Ở Trên Thế Gian Này" là cuốn sách truyền cảm hứng và đánh thức với những người còn mông lung trong vòng quay cuộc đời. Việc...
Giới Tinh Hoa Quyền Lực

[Review] Giới Tinh Hoa Quyền Lực: Cuốn sách giải mã cấu trúc quyền lực...

0
Giới tinh hoa quyền lực là cuốn sách kinh điển về khoa học xã hội và phê bình xã hội của nhà xã hội học uy tín C. Wright Mills. Qua những phân tích...

NỔI BẬT

XEM NHIỀU