Thông điệp của nước

THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC- 6 bài học sâu sắc từ thế giới vi quan

0
Qua cuốn sách “Thông điệp của nước”, Tiến sĩ Emoto muốn truyền rộng những phát hiện của ông ra xã hội để công chúng và thế hệ trẻ biết được rằng, các suy nghĩ...

SÁCH MỚI